ДАРЕНИЯ

Стани дарител

За да бъдем свободни, независими, нецензурирани, ще разчитаме на Вас – гражданите, нашите приятели и съмишленици да ни подкрепите, за да казваме истината навреме!

За да не сме зависими от публични средства или международна помощ,

Ако вярвате в нашата кауза и искате да ни подкрепите, можете да дарите по банков път: 

Банкова сметка в BGN: BG20 FINV 9150 1215371160 

BIC: FINVBGSF 

Първа инвестиционна банка