ЕКИП

Управител: 

Христо Христов

Редактор:

Иван Тодоров

Дизайн и поддръжка:

Анелия Дудинова

Технически сътрудник:  

Богомил Михайлов