МИСИЯ

В продължение на десетилетия, ромите са във фокуса на негативните медийни новини. Това изгради лош образ на ромите в обществото и предизвика  много омраза. Вследствие на неглижиране на проблема, медиите създадоха много митове за ромите, които неблагоприятстват за процеса на ромската интеграция, тъй като вместо да изследват причините за включване на ромите те разпространяват митове, акумулиращи омраза към тях.

За съжаление тези митове не са малко и много  пречат  за обективното медийно отразяване на ромските въпроси и допринасят за изкривяването на дискусията за ромската интеграция.          

Заради:                                                   

Нуждата от обективно отразяване на процесите свързани с  ромите;

Липсата на трибуна за даване на гласност на ромските проблеми; 

Създадохме: www.hitmedia-bg.com

 – независима, безпристрастна и обективна медия.

Ще работим за:

Отразяване обективно позицията на ромите  по процесите и събитията свързани с тях.

Показване истинските причини за проблемите, пораждащи етнически конфликти.

Да дава трибуна за гласност на ромите.

Искаме:

Да разбием митовете за ромите.                                                          

Да се борим срещу стереотипите в отразяването на ромите.

Да се отнасят към ромите като към личности, а не като група маргинали.