РЕКЛАМA

Платени публикации

Информация – 300 лв.

Репортаж – 800 лв.

Интервю –  500 лв.

Банерни позиции

За информация и уточняване на техническите изисквания на банерите:

hr.hristov@gbg.bg