Инж. Георги Георгиев,

Великобритания

    Тази година 2021, се навършват  50 години от провеждането на Първия конгрес на Световната ромска общественост. Делегати от цял свят се събраха в един слънчев, пролетен ден на 8 април 1971 г. в Лондон, Обединеното кралство.

50 години са един малък отрязък от развитието на ромското общество. Много роми са поставени умишлено в изолация, повсеместна безработица, лишени от качествено обучение в следствие  на което се маргинализират.

Ромите се превръщат в основна мишена за дискриминация и расизъм. В навечерието на края на първото двадесетилетие от новия век, ще се опитам да направя една ретроспекция, един анализ на състоянието нашето ромско общество в България, която е пълноправен член на демократичното европейско семейство.

Ромската общност е една уникална по своята същност, структура, която се характеризира с няколко основни свойства:

 – Липса на обособена територия за местоживеене!

  • Стереотипите насаждани в продължение на векове в българското общество,  към роми, са предимно отрицателни!
  •  Много показателни са изследванията на Алфа Рисърч проведени през 2020 г. което потвърди установеното от EVS през 2018 г. :
  • 82,3% от Населението на Р България не би приело циганин като съсед или партньор
  • 97% не биха се съгласили да имат ром за „шеф”.
  • 90,6% биха предпочели да нямат за приятел ром
  • По-малко от 1% от българите биха се оженили за ром
  • Повече от 47% предпочитат да не живеят в една и съща държава с циганите / въпреки, че 51,2% приемат този факт
  • Негативизмът спрямо циганите в българското общество достига до 66,6 % . За сравнение негативизмът към мюсюлманите е само 20,7%.

Основен извод който трябва да направим е, че изявите на управляващи политици, които използват често езикът на омраза, влияят пряко и косвено по оформяне на нагласите на обществото като цяло в РБългария. За това активно съдействат и масмедиите.

Езикът на омраза остава ненаказан и това дава стимул на много политици, да печелят популярност и гласове именно чрез неговото целенасочено използване!

Никой не обяснява защо расизмът и етническите предразсъдъци са нещо много лошо. Отсъствие на подкрепяща толерантна обществена среда, вследствие на което и увеличаването на антициганизма са едни от основните пречки пред изпълнението на каквато и да е политика за интеграция /включване/ на ромите. Има пряка връзка между използвания в обществото расистки език на омразата и извършването на престъпление от омраза.

През годините станахме свидетели на крайни мерки от кметове на населени места, по събарянето на жилищата на ромите, останали неузаконени в продължение на десетилетия. Събаряне и оставяне на семейства с малки деца и възрастни, посред зима, без да им бъде предоставен алтернативен избор си е престъпление, за което осъждат няколко пъти България в ЕСПЧ.  Тази тенденция по неузаконяване на жилищата, води началото си още от тоталитаризма. Десетки хиляди роми в България,  бяха държани дълги години, като заложници на кметските и партийни интереси.   Липсата на политическа воля, дългосрочна и трайна стратегия в управляващите, пречи за решаване на този много важен за ромското общество въпрос. Сменят се правителствата, сменят се и основните приоритети.

/2005 – 2015 /Десетилетието на ромското включване, НСИР/ Национална стратегия за интеграцията на ромите/. Много желания и амбиции имаше в началото, като например да бъде част от националната реформа т. н. „Европа 2020”, която да кореспондира с международните стандарти в областта на зачитане и спазване на правата на човека и правата на лица, принадлежащи към малцинствата, към международните инструменти на ООН, отнасящи се до зачитане на правата на човека, към които България се е присъединила!

Европейския съюз само за периода 2014 – 2020 е привела на България общо 7.2 милиарда евро от които 5.1 милиарда евро от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие! Тези пари вече са пристигнали и вероятно са „усвоени” от управляващите. Но България се намира все още на дъното по бедност от всички европейски страни.

НСИР /Национална стратегия за интегриране на ромите/ при управлението на коалиция ГЕРБ и ПартрЕоти, с премиер Бойко Борисов е чисто и просто блокирана и прави огромно впечатление със своето нищо не правене!!!

Управляващата коалиция от 2017 г. няма общ подход към ромските политики. Във всичко останало без НСИР, поведението на правителството наподобява това на властта от средата на 1980 –те , когато тя се преструваше, че роми в България не живеят.

В плана за възстановяване за периода 2021 – 2025 на управляващата коалиция не се споменава и дума за ромите! Водачите на патриотите открито показват своето неглижирано отношение и омраза към ромите!

Езикът на омразата избуя през тези години! Пряка и непосредствена е връзката на влиянието от страна на политици използващи езика на омраза и пораждане на етническо напрежение, и етнически конфликти дори и на места със незначително ромско присъствие.

Лъч на надежда се вижда в наближаващите избори за нов парламент през м. Март 2021! 

Пряко и косвено влияние върху сплотеността на ромското общество, оказват кризистното състояние на българското общество, политическата нестабилност и плачевното икономическото състояние на републиката.

Ромското общество е пряко зависимо от негативните процесите, които протичат в българското общество.

Едни от първите имигранти станаха стотици хиляди роми в усилията си да търсят препитание за своите семейства.

Няколко стотин хиляди имигранти в страни от ЕС, САЩ , Канада и Турция са, постоянно живущи или временно /сезонно/. Стотици ромски махали останаха само със деца и старци. Тези ромски имигранти имат дял в захранване на българската икономика с преводи на валута за издръжка на своите родители и невръстни деца.

В началото „на прехода” от планово към пазарно стопанство, политически партии се надпреварваха да спечелят ромските гласове, като от време на време „великодушно„ позволяваха на ромските кандидати да бъдат вписвани на избираеми позиции. По този начин създаваха непреодолими пречки за обединението на всички роми в страната.

Към всяка една партия се създаваше ромско крило, чията цел беше да привлича хиляди гласове от ромското общество.

Наличието на разпокъсано общество в което цари апатия и непукизъм, царяща анархия, е целенасочено движено в тази посока от водещите политически партии и управленски елит в страната. По този начин те си пропряват лесен път към пазаренето на ромски гласове.  Осъждаха се само ромите, но не и тези които им плащаха за това.  Всички знаят за това престъпление, но „независимата“ съдебна власт и прокуратура си затваря очите, тъй като са в пряка зависимост от същите.

Наближат ли избори в ромското общество плъзват като змии, по поръчка на партийните централи, предварително набелязани „ромски лидери” по квартали, които вършат своето пъклено дело.

Притиснати от голямата безработица, хиляди работоспособни роми се включиха  в нелегалната икономика, търговия, проституция и трафик на хора,  сводничество, дилърство, производство на дрога и производните им.

За тази си дейност станаха постоянни клиенти на полиция ,прокуратура и съдебните органи!  Увеличиха се десетократно ромите, лишени от свобода, излежаващи присъда в български или чуждестранни затвори.

Дискриминацията, изолацията, расизмът и отблъскането, маргинализацията, нарушаването на основни човешки прави и свободи непрекъснато съпътстват нашата ромска общност.

Надменното робско отношение, пренебрежителността ,оскърблението и несправедливостта, винаги е било част от техния живот.  

Неграмотността, бедността и нищетата са ги съпътствали непрекъснато през вековете.  Голямата цел на нашите активисти и НПО е да се разкъса тази порочна верига, която спъва развитието ни!

Едва в последните двадесет години се наблюдава един слаб пробив  в областта на образованието на младото поколение и то благодарение на усилията на частни международни спонсори и ромски активисти работещи в неправителствените обществени организации. И тук отново се сблъскваме със един съществен проблем, относно реализацията на завършилите своето средно и висше образование, хиляди роми в страната.

Полагат се „показни усилия“ от страна на правителствата за спазване на човешките права, борба срещу дискриминацията и подобряване  условията на живот на ромите, създават се програми за това с участието на НПО на роми.  Друг е въпросът, доколко тези програми са ефикасни и че повечето от тези иначе добри намерения си остават само и единствено на книга.

Неправителствените  организации на ромите ежедневно се борят за по-добър и качествен живот, работа на ромите, образование на техните деца. Но силите на тези НПО организации са прекалено малки, за да настъпи така желаният от  всички обрат. Те не смеят да се противопоставят на управляващите, защото от тях зависи финансирането и ефикасната им дейност. ЕС ще трябва да разбере, че това което е избрал като схема на финансиране е порочна практика и спъва ефективността на европейските програми за които осигурява финансиране.

Необходими са спешни реформи от страна на ЕС, за да стане това реалност на първо време е необходимо:

– Да се създаде в България самостоятелен единен център за управление на ромското общество, Национална агенция за Ромите, с цел  урегулиране на социалните процеси възникващи в него и планиране на дългосрочни стратегии и реализиране на политики, които да са от полза за просперитета както за ромите, така и на мнозинството!   

Има ли смисъл да се приема нова ромска стратегия за ромите, след като те и обществото ни, са обявени за радикализирани?  Дали не трябва да се спрат обществените консултации, докато не се изясни въпросът за „радикализацията“. Това би бил един сигнал и към Еврокомисията, че нещо не е наред, че нещата не могат да продължават по този път.

 Но на огромната маса от ромите не им пука изобщо. Те няма да се включат в нищо, камо ли да проявят активност. Те ще останат както винаги пасивни наблюдатели, по същия начин, както го правят във Фейсбук.

Ето виждате ли, има го вътрешния конфликт между тези две групи роми. Едните винаги ще са мнозинство, другите винаги ще са малцинство. И каквото и да правим, това мнозинство от ромите няма да осъзнае какво му се говори, докато не почувства личната заплаха, докато не бъдат нападнати, бити, не загубят работата си.

Когато еврокомисарите в Брюксел, когато министрите в София, знаят, че това е така, те винаги ще се оправдаят с онези, другите роми. Затова въпросът, за политиката на правителството, за ромската стратегия, винаги ще занимава само едно малцинство от ромите, но не и мнозинството от тях.

Основният въпрос тук е да защитиш собствената си чест като ром и да не позволяваш да те приравняват към маргиналите, които не мислят с главите си, а действат първосигнално. Защото, докато мълчиш, ще те слагат на едно ниво с тези роми от снимката, застанали до Каракачанов.  Всички роми са такива. Няма други. Къде са?

Историята на еврейския народ е твърде идентична с тази на ромите! На еврейския народ, обаче бе определена територия в земите на Палестина през 1949 г., наречена Държавата Израел с активното съдействие и помощ на Великите сили и най-вече на активното участие и лобиране на Световния Еврейски Конгрес /World Jewish Congress, WJC/

И не на последно място, Българския парламент ще трябва да преразгледа Конституцията в частта, признаване на колективните права на малцинствата живущи в републиката! България от векове не е била никога унитарна страна! Тази теза е измислица на комунистите! Тези които смятат, че това не е вярно, наливат вода в мелницата на неонацистите патрЕоти и на твърдоглавите комунисти завзели властта по незаконен начин чрез военен преврат.

“ Ще имаме едно знаме, на което ще пише „Свята и чиста република”. (Писмо-дописка до Любен Каравелов, януари 1871) 

Съгласието, братството и съвършеното равенство между всички народности -българи, турци, евреи и пр. щат бъдат равноправни във всяко едно отношение било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото било – всички щат спадат под един общ закон, който по вишегласието на всичките народности ще се избере!

Васил Иванов Кунчев – Васил Левски

Бог да пази България!

Снимки: Интернет

Инж. Георги Георгиев – юрист, член на Българско общество за либерална демокрация /БОЛД/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *