Извънредно

Проблемът с наркотиците в ромските квартали, влиза в Национален план за действие в следващите 10 години

Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси,  проведе панелна дискусионна среща по всички приоритети на Националната стратегия на…